historie

De Hollandia is in 1901 gebouwd bij scheepswerf Mulder te Vierverlaten in opdracht van de fam. Groenhof. Jelle Groenhof was afkomstig uit it Heidenskip, had een postadres in Stavoren en voer ook met de Hollandia vanuit Stavoren. Ze vervoerden binnen Nederland allerlei vracht, o.a. aardappelen en hout. Ook voer Jelle naar de Oostzee voor hout en naar België/Antwerpen voor zout. In 1938 verkocht Jelle het schip, zijn vrouw voer toen al vijf a zes jaar niet meer mee. Nog voor de oorlog is Jelle Groenhof gestorven.Over Jelle wordt nog steeds een leuk verhaal verteld:

Als Jelle nog uitvoer met slecht weer dan kon het ook nog maar net. Men mat het weer dan ook aan Jelle af: als Jelle bleef liggen dan was het echt slecht weer en ging niemand anders de haven uit. Op een dag kwam Jelle met spoed de haven van Enkhuizen binnen. Hij werd onmiddellijk gevolgd door enkele andere schippers, want als Jelle van het water ging dan kwam er wat aan. Er kwam ook wat aan…Jelle´s vrouw was aan het bevallen van hun dochtertje Roos.

Jelle Groenhof verkocht het schip aan Jan Smit die eigenaar was tussen 1938 – 1973. Jan Smit heeft in eerste instantie ook vracht gevaren met de Hollandia. Toen de zeilende vrachtvaart niet meer rendabel was bouwde hij het schip om tot een motorschip. Het schip werd nu voortgedreven door een 30 pk Kromhout. (Deze motor staat tegenwoordig in het scheepvaartmuseum in Groningen) Jan Smit werd later bunkerschipper in Enkhuizen. In deze periode heeft hij een klein bootje gebouwd in het ruim van de Hollandia. Toen hij klaar was met werken ging hij met de Hollandia naar Zwolle waar hij nog heel lang aan boord gewoond heeft.

In 1973 verkocht Jan Smit de Hollandia aan Max Fabery. Max Fabery heeft van de Hollandia weer een zeilschip gemaakt en wel èèn voor de traditionele zeilchartervaart. Sindsdien is de Hollandia ook altijd in deze vaart gebleven.
Hieronder volgt nog een rijtje eigenaren van 1973 tot 2000:

Max Fabery

1973 – 1977

Hans Piket

1977 – 1981

Allard Syperda

1981 – 1982

Henk Stallinga

1982 – 1989

Piet Blaauw

1989 – 2000

Evelien Prins

2000 - …

Choose a language